Šrejnarovský dům čp. 10

    
Kromě budovy zámku a kostela sv. Bartoloměje severozápadnímu cípu náměstí dominuje dům čp. 10, zvaný podle měšťana Kryštofa Šrejnara. Původně zde stála starší zástavba, zbořená v polovině 16. století, patrně v souvislosti se stavbou zámku. Dům byl vystavěn v roce 1614 v renesančním slohu. V přízemí má typický průjezd krytý klenbou, který ústí do dvorku, sevřeného dvěma křídly. Průčelí umocňují nárožní arkýře - v jednom z nich se dochoval zbytek maleb, které dříve pokrývaly celou fasádu domu. Žulový portál s polokruhovým obloukem je korunován vodorovnou římsou. Od poloviny 80. let, po celkové rekonstrukci, je v domě umístěna stálá expozice okresního muzea.
TOPlist