Poutní místo Křemešník

5
3
2
8
10
5
3
2
8
10
    
Na úpatí vrchu Křemešník vzdáleného 10 km od Pelhřimova se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly vyvěrá pramen chladivé vody. Dle pověsti se zde ve třicetileté válce zastavil raněný voják, aby si umyl rány, a rány se mu rychle zhojily. Tato pověst dala podnět ke vzniku známého poutního místa. Zázračná voda však neteče stále, objevuje se okolo Vánoc a koncem července se ztrácí. Zdejší lidé si vypraví, že pokud teče ještě jednou na podzim, přijde válka. Podivuhodné bylo, že v letech 1938 a 1939 voda skutečně tekla. Jinak je známo, že pramen nikdy nezamrzl a tekl i při největším suchu. Podle rozborů se jedná o vodu absolutně čistou, velmi chudou na minerálie se slabou radioaktivitou a s malou příměsí stříbra.

V roce 1689 byla nad pramenem postavena kaplička. Oltář je dílem akademického sochaře Antonína Berky a autorem reliéfu nad vchodem – křest Páně v řece Jordánu je František Bílek. Vedle kapličky je v zemi patrná bývalá poustevna.

Od kapličky na vrchol vede křížová cesta. Čtrnáct zastávek je zhotoveno podle návrhu V. Foerstra s reliéfovými scénami Kristova utrpení. Křížová cesta je zakončena Božím hrobem. Nedaleko od tohoto místa je postavena jedna z dominant Křemešníku – Větrný zámek známého sochaře a medailéra Josefa Šejnosty. Na samotném vrcholu je vystavěn barokní areál, kterému vévodí kostel Nejsvětější Trojice, obklopený ambity a kaplemi Korunování Panny Marie a Mrtvých.

V roce 1993 byla na vrcholu Křemešníku postavena 52 m vysoká rozhledna Pípalka. Pokud návštěvník vystoupá 205 schodů uvidí jako na dlani část Českomoravské vrchoviny včetně jejího nejvyššího vrcholu Javořice. Za dobré viditelnosti je rozeznatelná i hora Kleť, která se tyčí nad Českým Krumlovem.

Návštěvníci vrcholu mohou využít nově zrekonstruovaný poutní hotel Křemešník, jehož součástí je i kamenný sklípek, který láká k příjemnému posezení.

Od roku 2008 je na Křemešníku v provozu lanové centrum s trampolínami a dětským hradem s barevnými kuličkami. Areál nabízí zážitky pro malé i velké návštěvníky, kteří mají rádi zábavu a nebojí se vyzkoušet něco nového a nevšedního.

Okolí Křemešníku je protkáno sítí značených turistických tras a nabízí ideální podmínky pro cykloturistiku i lyžování. S historií vrcholu i okolní přírodou seznámí návštěvníky naučná stezka, jejíž start je u poutního hotelu.


Více z historie na:

www.matice-kremesnicka.cz
TOPlist