Muzeum Vysočiny


Na samém počátku roku 1850 se stalo královské město Pelhřimov správním střediskem - sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu. Návrh na založení muzejního spolku a muzea v Pelhřimově podal ředitel reálného gymnázia Václav Petrů a byl schválen pelhřimovským obecním zastupitelstvem. Do roku 1960 podléhalo pelhřimovské muzeum metodickému řízení Krajského muzea v Jihlavě. Po reorganizaci státní správy a zrušení Jihlavského kraje přešlo muzeum pod metodické řízení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.
V roce 1991 byla otevřena nová stálá expozice v zámku Říčanských, která připomíná významné osobnosti Pelhřimovska a také ve větší míře představuje sbírkový fond z depozitářů muzea.
Počátkem roku 2003 se z bývalého okresního muzea Pelhřimov stává, v důsledku územně správních celků příspěvková organizace zřizována Krajem Vysočina s názvem Muzeum Vysočiny Pelhřimov. Současné vedení připravilo rozsáhlé změny stylu práce muzea a jako odborné organizace a radikální změny v náplni a prezentaci stálých expozic, proto každý návštěvník Pelhřimova si přijde na své i v Muzeum Vysočiny.

OTEVÍRACÍ DOBAExpozice muzea, výstava, šatlava
Dospělí: 20,-- Kč
Děti, studenti, senioři: 0,-- KčVýstava + šatlava
Dospělí: 20,-- Kč
Děti, studenti, senioři: 0,-- Kč
1.10. - 30.4.

Úterý - pátek
9:00 - 16:00
Sobota
10:00 - 12:00
Neděle
13:00 - 15:00
Výstavní síně muzea jsou otevřeny celoročně. Poslední vstup do expozice 30 minut před zavírací dobou.

CENÍK VSTUPNÉHO


EXPOZICE MUZEA, VÝSTAVA, ŠATLAVA:
Dospělí - 40 Kč
Senioři, studenti, děti od 6 let - 20 Kč
Rodinné vstupné - 100 Kč
(2 dospělí + 2-3 děti od 6 let)
VÝSTAVA:
Dospělí - 20 Kč
Senioři, studenti, děti od 6 let - 10 Kč
Rodinné vstupné - 50 Kč

ŠATLAVA:
Dospělí - 20 Kč
Senioři, studenti, děti - 10 Kč
Rodinné vstupné - 50 Kč


Po předchozí dohodě je možno zajistit prohlídku i mimo otevírací dobu. Rovněž lze domluvit prohlídku města s výkladem průvodce.
Více na: www.muzeumpe.cz