Do přírody

    
Okolí Pelhřimova
Město Pelhřimov leží v kouzelné části Českomoravské vrchoviny a vydáte-li se jakýmkoliv směrem, najdete vždy mnoho malebných míst a zákoutí.
V letních a podzimních měsících je zde vyhlášený houbařský ráj.

Čertův hrádek
(oblast Čeřínek)
Zachovalé přirozené lesní porosty v prostoru typických vrcholových skal Jihlavských vrchů.

Křemešník
Zalesněný vrch, nacházející se 9 km od Pelhřimova v nadmořské výšce 765 m n.m. je výletní a lyžařské středisko s vlekem a lanovým parkem. Na vrcholu Křemešníku je typický bukový porost. Dříve se tu dolovalo stříbro, dosud jsou patrné haldy a zašlé štoly. Barokní kostel Nejsvětější trojice pochází z 1. pol. 18. stol., jehož součástí je starší kaple, která tvoří sakristii. Kolem kostela se nacházejí ambity s dvěma kaplemi, na dolním konci ambitů naleznete "Kapli Mrtvých", památník padlým vojákům z okolí v obou světových válkách, výzdobenou Bílkovými plastikami. Křížová cesta je zčásti prací sochaře Antonína Bílka, bratra Františka Bílka. U studánky s radioaktivní vodou, která dala vznik poutnímu místu na Křemešníku, je barokní kaple z r.1689, do nynější podoby upravena v r. 1939. Nad vchodem je reliéf od Františka Bílka. Pramen je periodický, voda protéká stříbronosnými rudami a je slabě radioaktivní. Poblíž kostela je Větrný zámek, romantická stavba, kterou tu začal stavět, ale příchodem druhé světové války již nedokončil, významný sochař a medailér Josef Šejnost. Dějiště románu F. B. Vaňka "Na krásné samotě" připomíná pamětní deska na faře. Příjemnou a pohodlnou procházku po Křemešníku umožňuje zeleně vyznačený "Křemešnický okruh", nádherné výhledy do okolí z rozhledny „Pípalka“.
Pokud hledáte vzrušení a dobrodružství, můžete ho nalézt v " lanovém centru", který je učen pro malé i velké, zkrátka pro všechny, kteří chtějí zažít něco nevšedního a zábavného. www.hotelkremesnik.cz

Javořice
Nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a Českomoravské vrchoviny, 837 m. Věž televizního vysílače. Rozhled pouze z nezalesněného úbočí. Lyžařské terény. Na severním svahu "Studánka Páně", pěkně upravený pramen pitné vody s českobratrskou tradicí.

Jihlavské vrchy
Velký pařezitý rybník, Malý pařezitý rybník, Míkova skála, Javořice atd. Nádherné zalesněné území, vhodné pro turistiku, cykloturistiku i rekreaci.

Malý Blaník
Vrch 576 m n. m., hradiště po hrádku asi z roku 1400, jak prokázal průzkum v r. 1961. Zříceniny kaple z r. 1735 a zrušené r. 1790.

Velký Blaník
Legendární vrch 638 m n. m., opředený pověstmi o blanických rytířích. V 1. tisíciletí př. n. l. hradiště kruhového tvaru se dvěma řadami kamenných valů. V letech 1868 - 71 se zde konaly velké tábory lidu za české státní právo. V květnu r. 1868 odtud odebrán kámen pro základy Národního divadla. Na vrcholu rozhledna ve tvaru husitské hlásky.

Výlety po střeše Evropy – Okolím Pelhřimova prochází evropské rozvodí, kde se naskytují nádherné výhledy na krajinu „mezi třemi vrchy“ i na Jihlavské vrchy. Nejznámější cesta je po žluté turistické značce z Nové Bukové přes Eclerův vrch na Křemešník.
TOPlist