Kaple Panny Marie Sedmibolestné

Kaple Marie 2
Kaple Marie 2
    
Roku 1658 dal pelhřimovský purkmistr Jan Eusebius na tomto místě postavit boží muka. Poté, co se v Pelhřimově údajně odehrálo několik zázračných uzdravení, které byly dávány do souvislosti s obrazem Panny Marie na těchto božích mukách, byla postavena na jejich místě měšťanem Tobiášem Grötzelem v letech 1710–1714 kaple. Slohově nejčistší stavba ve městě je dílem italských stavitelů Reverelliových a jako jediný církevní objekt si zachovala dodnes původní podobu, pouze část ambitů byla stržena kvůli stavbě silnice. Kupole centrální osmiboké kaple a dvě hranolové věže jsou kryté šindelem. Do oltáře byla zabudována již zmiňovaná boží muka, umělecky hodnotná je kovaná mříž a malby na kopuli zobrazující zemské patrony. V kryptě kaple byli pohřbíváni příslušníci měšťanských rodin. Městský hřbitov sem byl přenesen roku 1787 od sv. Víta a sloužil svému účelu až do roku 1906.
TOPlist