Městská památková rezervace - 7 díl

     V roce 2019 Pelhřimov oslavuje 50 let založení Městské památkové rezervace. Ve spojení s pány Mgr. Rostislavem Čechem a Mgr. Karlem Kratochvílem vzniká 8 příspěvků s historickými fotografiemi, ve kterých vám poodhalíme zajímavé informace o městě. Toto je sedmý díl.


JIHLAVSKÁ BRÁNA

Druhá zachovaná věžová brána – Jihlavská (někdy též Dolní brána) – měla statut brány hlavní. Šlo tedy o bránu, kterou vjížděli do města vzácné návštěvy. Je o pár desítek let starší a vyšší než brána Rynárecká, proto se zdá i štíhlejší. Obě jsou postaveny z lomového kamene. Podoba štítků pro ciferníky hodin dokládá, že opravy a dostavby byly vykonávány současně, i když jí zůstal zachován starší typ střechy.

Rekonstrukce Jihlavské brány bude prvním restaurátorským dílem po vyhlášení historického jádra okresního města státní památkovou reservací, je zapsáno v městské kronice v roce 1969. Zápis z roku 1970 již tak optimistický není. „Údržba památkových objektů neuspokojuje. Nedošlo k opravě Dolní brány, s jejíž opravou se určitě počítalo. Jihočeský podnik pro údržbu památek v Táboře sice započal s výstavbou lešení, ale práce přerušil z důvodů snížení rozestavěnosti.“ Nakonec rekonstrukce proběhla až v roce 1971 a byla zakončena v měsíci říjnu. Při poslední rekonstrukci v roce 2013 byly na straně do Palackého ulice obnoveny na bráně i sluneční hodiny. Od roku 1994 je brána sídlem Muzea rekordů a kuriozit.

Na pohlednicích je zachycen stav brány před rekonstrukcí v roce 1971. Omítka je téměř kompletně opadaná, pouze na několika místech je stále ještě zřetelná nárožní bosáž (v maltě imitované kvádrové nárožníky). Nejbližší okolí brány by šlo s nadsázkou nazvat centrem oděvních nákupů ve městě. Vně brány se nakupovalo pro děti a v Palackého ulici pro dámy a pány.
TOPlist