Městská památková rezervace - 6. díl

    V roce 2019 Pelhřimov oslavuje 50 let založení Městské památkové rezervace. Ve spojení s pány Mgr. Rostislavem Čechem a Mgr. Karlem Kratochvílem vzniká 8 příspěvků s historickými fotografiemi, ve kterých vám poodhalíme zajímavé informace o městě. Toto je šestý díl.

RYNÁRECKÁ BRÁNA

Středověké hradební opevnění města bylo na několika místech prolomeno bránami. Nejzajímavější z nich jsou dvě zachované věžové brány – Rynárecká a Jihlavská. Obě brány jsou významným kompozičním prvkem v pelhřimovském panoramatu. Oběma hrozilo v devatenáctém století z různých důvodů zboření. Obě se nakonec podařilo díky moudrosti a osvícenosti členů městské rady uchránit a zachovat.

Co už se ale hlavně v pozdějších letech moc nedařilo, byla péče o ně. Jen tak je možné v městské kronice nalézt v roce 1959 tento zápis:,, Vzhled budov ve městě, zvláště památných, je stále ubohý. Budovy samy jsou krásné, ale v takovém stavu, že je obava, aby nespadly. Z veřejných budov jsou to městské brány, hradby, hlavní kostel a kaple P.Marie. Rodáci i cizinci se diví, proč se v Pelhřimově neopravují veřejné budovy, které jsou nejen historií, ale i okrasou města.“

Popisovaný stav Rynárecké brány s odpadávající omítkou a obnaženým kamenným zdivem je na první pohlednici. Druhá pohlednice s ,,dalmatinskou“ podobou zachycuje bránu krátce po generální opravě v roce 1966. Takto jsme mohli vídat bránu téměř dalších padesát let, až do roku 2012, kdy proběhla zatím její poslední oprava. Na bráně ještě není nainstalovaný hodinový ciferník. Zato obě známé pamětní desky po stranách vjezdu oprava zvýraznila. Průchod pro pěší nebyl vždy součást brány. Byl zřízen až v roce 1941.
TOPlist