Městská památková rezervace - 5. díl

    V roce 2019 Pelhřimov oslavuje 50 let založení Městské památkové rezervace. Ve spojení s pány Mgr. Rostislavem Čechem a Mgr. Karlem Kratochvílem vzniká 8 příspěvků s historickými fotografiemi, ve kterých vám poodhalíme zajímavé informace o městě. Toto je pátý díl.

DŮM čp. 17
Bývalé purkrabství je jedním z nejzajímavějších domů v MPR. Od ostatních se odlišuje nejenom svojí renesanční sgrafitovou fasádou s klasicistními a empírovými prvky, ale i podloubím pod věžovitým přístavkem. Jím je vyrovnán odstup průčelí domů na náměstí a domů v Poděbradově ulici. Dům je jednopatrový s vysokou prolamovanou atikou nad hlavní římsou. Podloubí nechal zazdít v roce 1881 majitel domu a hostince P. Kříž.
Sgrafita byla objevena při stavebních úpravách domu v roce 1922. Po jejich opakované obnově je tedy otázkou, jak velká plocha původních grafit je zafixována a konzervována pod současnou omítkou, na které je provedena sgrafitová výzdoba v původním členění.
Od poloviny dvacátých let byl dům v majetku Lidové záložny a své ateliéry si v něm zřídilo Chrámové družstvo. Obě instituce jsou úzce spjaty s Msgre F.B.Vaňkem. V pozdějších letech, a vlastně až do současnosti, je dům sídlem organizací pěstujících kulturu ve městě – Dům osvěty, Okresní knihovna, Kulturní a společenské středisko Pelhřimov atd.
Na pohlednicích je dům zachycený v mezidobí obnovy fasády. Hlavně na atice jsou sgrafita již značně poškozena, a tak na jedné z pohlednic byly jejich zbytky raději vyretušovány a místo nich zůstala bílá plocha.
Za povšimnutí určitě ještě stojí „telekomunikační pravěk“ – klasická telefonní budka s nápisem TELEFON po jejím obvodu, jež v sobě ukrývá mincovní telefonní automat a na ocelovém lanku zavěšený telefonní seznam. Stála těsně vedle vchodu do domu. Stejná budka stála před staniční budovou vlakového nádraží. Podaří se nám společným úsilím a oprášením vzpomínek lokalizovat umístění ostatních telefonní budek ve městě …?
TOPlist