Městská památková rezervace - 3. díl

    V roce 2019 Pelhřimov oslavuje 50 let založení Městské památkové rezervace. Ve spojení s pány Mgr. Rostislavem Čechem a Mgr. Karlem Kratochvílem vzniká 8 příspěvků s historickými fotografiemi, ve kterých vám poodhalíme zajímavé informace o městě. Toto je třetí díl.

Stromy na náměstí a v jeho nejbližším okolí rostly téměř od nepaměti (počítáno od nejstarších existujících fotografií z doby kolem roku 1870) nebo se znenadání objevily, aby po několika desítkách let opět zmizely.

Do první skupiny náleží oboustranné stromořadí v proluce před bývalým zámkem. Dva stromy dokonce rostly v těsné blízkosti muzea. Jejich kořenový systém poškozující základy historických budov byl hlavním důvodem, proč při obnově domů jednotlivé stromy postupně mizely. Na obou pohlednicích zatím stále jsou, a tak pomohly zamaskovat v pohledu z náměstí směrem k muzeu veřejné záchodky, které byly dočasně postaveny v horní části proluky u konce domu čp.10. Byly zde až do doby, než byly postaveny nové v ulici Na Příkopech.

To čtyři lípy u kašny byly vysazeny koncem dvacátých let vždy směrem do odpovídajícího rohu náměstí. Lípa směrem do jihovýchodního rohu uschla a musela být vysazena znovu. Na pohlednici je to ta nejmenší zcela vpravo. Z období první republiky existují pohlednice i s jen třemi lípami. Jejich kořeny poškozovaly podloží kašny, a tak byly v roce 1970 všechny pokáceny. V ústních sděleních bývají uváděny pro jejich poražení i zcela jiné důvody. Před čp.13 čeká na zastávce velká skupina lidí na odjezd autobusu. Možná Škody 706 RTO, která zatím parkuje pod lípami u kašny. Produkce autobusu s atraktivními oblými liniemi odstartovala začátkem roku 1958.

Třeba se v rámci stále aktuálnějšího boje proti horku výsadba stromů v nějaké podob
TOPlist