Židovská synagoga v Nové Cerekvi

    
Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Předměstská židovská čtvrť v Nové Cerkvi se nachází v severní části městečka v okolí Rubešovy ulice. Židé zde žili od první poloviny 16. stol.. V současné době již žádný člen ani potomek členů židovské obce v Nové Cerekvi nežije.
Synagoga napodobuje asyrskobabylonskou architekturu. Byla postavena Štěpánem Walserem v r. 1855 v místech původní dřevěné synagogy v romanticko – pseudomaurském slohu. Je jediná svého druhu ve střední Evropě. Je to mohutná jednolodní stavba se dvěma masivními hranolovými věžemi v západním průčelí, se stupňovitým štítem, hodinami a půlkruhově zakončenými okny. Věže jsou zdobeny pevnostními motivy cimbuří a falešných střílen. V současné době je v majetku Židovské obce v Praze.
K synagoze náleží Starý židovský hřbitov, který byl založen kolem roku 1600. Dochovalo se zde 137 pomníků s nápisy v hebrejštině a aramejštině. Nový židovský hřbitov se nachází vedle starého hřbitova a je zde dochováno 273 velmi pěkných pomníků, obřadní síň z r. 1866 a urnový hrob významného malíře Alfréda Justitze (1879 – 1934). Najdeme zde také cenné náhrobky barokního typu, nejstarší dochovaný je z r. 1692.

Kontakt: Mgr. Hodíková na tel: 607 231 986
TOPlist