Pacov - židovské památky

    
Pacov

Židovské osídlení je doloženo od pol. 16. stol.. V současné době zde žádný člen ani potomek členů židovské obce nežije.
Synagoga se nachází uvnitř domovního bloku mezi náměstím Svobody a Hronovou ulicí, 150 m jihozápadně od náměstí. Postavena byla pravděpodobně poč. 19. stol. v klasicisním slohu s pseudorománskými prvky. Od roku 1956 doposud je využívána jako skladiště. Hřbitov založený v roce 1680 se nachází v ul. Myslíkova, na severozápadním okraji města při silnici vedoucí do Hořepníka. Dochováno je zde asi 300 náhrobků z nichž nejstarší pochází z pol. 18. stol.. Na volné ploše je postaven památník se jmény osob vyvražděných nacisty. Najdete zde i obřadní síň, zrekonstruovanou na přelomu 20. a 21. stol., která má uvnitř dochované hebrejské nápisy.

Kontakt: Klíče jsou k dispozici na TIC v Pacově správce pan Pavel Stuchlík – tel. 721 748 122
TOPlist