Lukavec u Pacova - židovské památky

    
Lukavec u Pacova

Židovské osídlení je doloženo od první pol. 16. stol.. V ul. Antoníny Sovy byla soustředěna většina židovských domů a mnoho dalších bylo rozptýleno po celém městečku. Domy dnes již prakticky neexistují, jsou zachovány pouze jejich části v přestavbách. V současné době zde žádný člen ani potomek členů židovské obce nežije.
Synagoga se nacházela mezi ulicí Antonína Sovy a rybníkem. Postavena byla asi v první třetině 19. stol.. Zbořena byla v roce 1952 společně se sousedním židovským domem. Hřbitov se nachází 250 m severně od náměstí. Založen byl přibližně v první třetině 18. stol.. Nachází se zde asi 100 náhrobků, z nichž nejstarší dochovaný pochází z roku 1725. Na jihovýchodní straně, okraji starší části, stojí opravená jednoduchá kamenná márnice. Hřbitov je volně přístupný.
TOPlist