Humpolec - židovské památky

    
Humpolec

Židovské osídlení je zde doloženo od konce 14. Stol.. Později byli Židé vypovězeni a znovu se zde usazovali od počátku 17. stol.. V současné době zde žádný člen ani potomek členů židovské obce nežije.
Synagoga se nachází na náměstí U Vinopalny. Postavena byla v letech 1760-1762. Na počátku šedesátých let 19. stol. byla přestavěna. Zřejmě ve stejné době byla k západní straně modlitebny přistavěna také patrová budova židovské konfesijní školy a rabinát. K dalším přestavbám došlo v r. 1877 a znovu po požáru r. 1886. Roku 1892 byla k východní stěně synagogy přistavěna půlkruhová epsida. Bohoslužebným účelům sloužila do nacistické okupace. Za druhé světové války byl v synagoze sklad čalounické firmy. Přibližně v roce 1951 byla zrekonstruována pro potřeby Církve československé husitské. V bývalém modlitebním sále se dnes slouží křesťanské bohoslužby. V modlitebním sále jsou dochovány cenné fragmenty původní stylové výzdoby. Hřbitov se nachází 300 m východně od města v pokračování Hradské ulice na zeleně značené turistické stezce k hradu Orlíku. Založen byl mezi lety 1710 – 1719 a dochováno je zde přibližně tisíc náhrobků. Nejstarší z nich je z roku 1719. Hřbitov od počátku 21. stol. prochází celkovou rekonstrukcí.

Kontakt: synagoga - farář p. Hálek na tel. 721 567 285, hřbitov – správce p. Vladimír Staněk tel. 723 735 062 nebo 777 724 469
TOPlist