Telč

    
Telč

Městská, převážně renesanční památková rezervace, tvořená protáhlým náměstím se zámeckým komplexem a kostelem. Při zeměpanském dvorci, z jehož kostela se zachovala pozdně románská věž z poč. 13. stol. se sdruženými románskými okny, vznikla ve 12. stol. trhová osada, v jejíž blízkosti byla založena v 2. pol. 13. stol. Nová Telč jako vodní pevnost. Mezi těmito dvěma sídlištními celky bylo vybudováno kolem poloviny 14. stol. město, obehnané hradbami se soustavou vodního opevnění. Renesanční výstavba v druhé pol. 16. stol. dala vznik typu telčského domu s mázhausem, sklenutým na střední podpěru, z něhož vede tunelovitá chodba na dvůr a k hradbám. Většina architektonicky význačných domů je soustředěna na náměstí. Zámek vznikl přestavbou gotického hradu pocházejícího pravděpodobně z konce 14. stol. Na starý hradní objekt navazuje renesanční palác se Zlatým a Modrým sálem s kazetovými stropy z r. 1561. V zámku vlastivědné muzeum. Hlavní kostel je gotický z třetí čtvrtiny 14. stol. Síťová klenba pochází z pol. 15. stol. Kostel na konci náměstí je barokní z let 1663 - 67, postavený pravděpodobně podle projektu G. D. Orsiho. Kostel na Starém Městě je původně gotický ze třetí čtvrtiny 14. stol., ale jeho loď byla r. 1647 změněna na raně barokní bazilikální trojlodí. S městem je spojen alejí, lemovanou barokními sochami. Městská památková rezervace je zapsány na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Pokračovat na oficiální web
TOPlist