Šternberk

    
Šternberk (Štamberk)

Zřícenina gotického hradu se nachází poblíž obce Řásná a pochází z doby kolem r. 1300, pobořen v bojích r. 1424. Hrad býval sídlem rozsáhlého panství templářského řádu, později se stal královským majetkem. Hrad Šternberk, lidově zvaný Štamberk, patřil ve středověku k nejrozsáhlejším opevněným panským sídlům doby předhusitské na jihozápadní Moravě. Imponuje nejen důmyslem svých stavebníků, využívajících k jeho zbudování a fortifikaci žulových skalních výchozů a členitého přírodního reliéfu, ale i svojí nadmořskou výškou (695 m n. m.)


TOPlist