Žirovský okruh

Turistická trasa po Vysočině, která vede okolo žirova, je nenáročná trasa pro všechny milovníky přírody.
Turistická trasa po Vysočině, která vede okolo žirova, je nenáročná trasa pro všechny milovníky přírody.
    
Poslední nabídnutá trasa je nejkratší, ale vede opravdu do krásných míst vrchoviny. Kdo z vás umí číst mapu a nevadí mu delší trasy, než je tato, lze doporučit se v obci Žirov odpojit z navržené trasy a prodloužit si ji přes Zachotín - Mysletín - Dudín - Polánky - Vyskytná - Branišov - Kamenicko - Horní Strměchy. Určitě nebude litovat.
Start vaší cesty je opět na pelhřimovském Masarykově náměstí, odkud se necháte vyvést červenou značkou ve směru na Sedlickou přehradu. Ještě ve městě za expozicí Zlaté české ručičky přejedete most přes říčkou Bělá. Hned za mostem uhnete po červené značce vlevo, ale hned po té z ní sejdete vpravo do úzké uličky. Když přijedete na křižovatku s hlavnější silnicí, odbočíte na ni vpravo do kopce a po chvíli se dostanete na silnici 1. třídy Pelhřimov - Humpolec. Odbočíte na ni vlevo a opodál hlavní silnice zatáčí vlevo a vy se dáte doprava na malou silničku kolem plotu areálu nemocnice. Ta vás vyvede z města přes zahrádkářskou kolonii. Za kolonií postupujte v přímém směru až k druhé zahrádkářské kolonii, do které nebudete vjíždět, ale těsně před ní se dáte doleva po polní cestě. Po ní jedete do kopce a kousek od vrcholu, když před sebou vidíte již zchátralý kostelíček sv. Anny, odbočíte na polní cestu vedoucí vpravo. Tato cesta začne po chvíli klesat, až vás dovede k potůčku, kde odbočuje podél potoku doprava. Za potůčkem se bude rozkládat louka. Dopřejete si trochu dobrodružství, přeskočíte potůček a stále v předchozím směru dosavadní polní cesty přejedete louku, až se dostanete k poli, před kterým vede cesta. Odbočíte na ni vlevo, a když přijedete k cípu lesa a otevře se vám výhled do dálky až k vrchu Melechov (708 m.n.m.) nad Ledčem nad Sázavou, dáte se vpravo po polní cestě, která vás dovede do obce Olešná (možnost občerstvení v obchodě).
V centru obce Olešná (4,5 km) odbočíte vlevo na hlavní silnici z Pelhřimova do Jihlavy a na konci obce z ní sjedete vlevo do kopce na malou silničku. Po chvíli stoupání se nezapomeňte ohlédnout, neboť se vám zjeví v celé své kráse majestátní vrch Křemešník (765 m.n.m). Po chvíli se na silničku napojí žlutá turistická značka, které se chvíli přidržíte. Provede vás obcí Chvojnov (6,5 km) s malebným kostelíkem z roku 1296 a za ní nadále stoupáte přes louky k lesu na vrcholu Pavlíčkova vrchu. Při příjezdu k lesu cesta, po které vede žlutá značka, uhýbá vlevo k vrcholu, vy však pojedete rovně po druhé cestě. Přesto lze doporučit vyjet po žluté až k vodojemu na vrcholu Pavlíčkova vrchu, neboť se vám naskytne úžasný pohled na celé Pelhřimovsko - kraj mezi třemi vrchy (Křemešník 765 m.n.m., Stražiště 744 m.n.m. a Svidník 739 m.n.m.). Až se dokocháte, vraťte se na křižovatku cest a pokračujte dál dle předchozí informace. Zmíněná cesta vás dovede s kopce kolem lesa k osadě Rybníček (8,5 km). Když už budete mít před sebou tuto vesničku, napojíte se ve svém směru na asfaltovou silnici. Ta před obcí zahne ostře vpravo, a přestože je vjezd do obce přímo, vy uhnete vlevo na polní cestu. Za Pavlíčkovým vrchem začíná krajina mít trochu jiný ráz - více údolí, luk, občas malá kouzelná vesnička … Vy jedete již po zmíněné cestě k lesu, ve kterém se napojíte na žlutou turistickou značku, která vás dovede k Rohovu Mlýnu. Pokud si nebudete před lesem jisti, kterou cestou se dát, volte tu více doleva. Rohův Mlýn je romantické stavení ukryté uprostřed lesů (10 km). Žlutá značka vás pod mlýnem převede po úzké lávce přes Kopaninský potok a pár metrů za ním uhnete z této značky na cestu v opačném směru, než povede právě žlutá značka. Cesta vás dovedla táhlým kopcem k obci Žirov. Před vjezdem do obce již po silnici je v průzoru mezi kopci vidět vrchol Stražiště) a před vámi masív Křemešníku.
Po silnici projedete obcí Žirov (12 km) a kolem malých vesniček Kocourovy a Jelcovy Lhotky dorazíte do obce Strměchy (15 km), kde je možné se občerstvit v hospůdce. Tu najdete, pokud uhnete na návsi z vaší trasy vlevo. Ještě před Strměchami vás upoutá výhled na stále se přibližující Křemešník a po levé straně údolí s rybníky Dolní a Horní Kladiny. Silnička vás provede obcí Strměchy a po příjezdu k hlavní silnici Pelhřimov - Jihlava setrváte v přímém směru a po úzké silničce začnete stoupat k malé osadě Horní Strměchy. Při příjezdu k okraji této vísky (16,5 km) silnička zahýbá vlevo a vy na tomto místě odbočíte vpravo na polní cestu. Po ní se dostanete k lesu, kde se nezapomeňte otočit, je zde opět nádherný výhled do kraje. Cesta se po chvíli vnoří do lesa, aby se z něj opět vynořila a opět po chvíli do něj vstoupila. Když vyjedete podruhé z lesa, zabočte na polní cestu vpravo. Klesáte po ní s výhledy na okolní zvrásněnou krajinu až do obce Plevnice (20 km). Zde na návsi odbočíte vlevo na silničku, která prochází obcí mezi kapličkou a rybníčkem a za posledním domem ve vsi uhnete doprava na polní cestu. Po ní se přehoupnete přes kopec kolem samoty Úlehle až k silničce z Řemenova do obce Olešná. Vjedete na ni vpravo a po chvíli z ní uhnete do středu přilehlé osady Chválov (23 km). Silnička se na konci vesničky změní v polní cestu, a když se bude štepit na dvě cesty, dáte se doprava k lesu. Projedete zmíněným lesem a na jeho konci již vidíte hlavní silnici Jihlava - Pelhřimov. Není jiného zbytí, je nutné na ni odbočit vlevo a po chvíli již klesáte do centra Pelhřimova. Na první světelné křižovatce jeďte rovně, na druhé vpravo a hned za ní odbočkou vlevo se dostanete na Masarykovo náměstí, kde byl start a je i cíl vaší cesty (27 km). V Pelhřimově je na závěr vašeho putování opět možnost dobrého občerstvení i návštěvy turistických cílů.
TOPlist