Pelhřimovský prstýnek

Snadný okruh, který si oblíbil nejeden výletník.
Snadný okruh, který si oblíbil nejeden výletník.
    
Naše první cesta uzavírá kruh kolem Pelhřimova s poloměrem přibližně 4 km, ale vlastní město vídáte málokdy. Dává možnost z tohoto okruhu sjet a jindy zase na tento prstenec opět najet a v putování pokračovat. Trasa vede lesy, poli a vesničkami tak, jak to má na Vysočině být. A v tom je její kouzlo.
Všechny naše trasy začneme u Turistického informačního centra na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Vydáme se stále do kopce, tzn. projdeme Solní bránou v zámku pánů z Říčan a dále ulicí Pod Kalvárií, kde si můžeme na kopci před námi všimnout malého kostelíku. Přijedeme na křižovatku a směřujeme do kopce směrem na Novou Cerekev až na horizont, kde se nám otevře výhled na rybník Stráž (1,2 km). Již unavení poutníci mohou v letních měsících zabočit doleva k rybníku Stráž, kde je možné se vykoupat či občerstvit v Osvěžovně. My se ale vydáme vpravo po polní cestě po vrcholovém hřebenu do Starého Pelhřimova. Až před obec nás nyní bude doprovázet žlutá značka. Při této „hřebenovce“ se nám postupně otvírají výhledy nejprve na kopce kolem Nemojova, později vykoukne za Putimovem pověstmi opředený vrch Křemešník (765 m.n.m.) a přibližně v půli vpravo vidíme vršky nad Humpolcem a vedle nich vlevo masivní Melechov. Těsně před Starým Pelhřimovem odbočíme doleva na cestu a vydáme se po jeho obvodu, až narazíme na panelovou cestu. Vpravo mineme kostel sv. Jana Křtitele z 13. století. Po panelové cestě vzhůru se dostaneme kolem výběhu pro koně až za vodojem, kde se určitě musíme zastavit (3,3 km). Výhled na Křemešnickou vrchovinu i na Jihlavské vrchy v čele s nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny Javořicí (837 m.n.m.) je jedním z nejkrásnějších, které na Pelhřimovsku můžete nalézt. A ti všímavější si jistě všimli ještě před vodojemem vpravo vykukujícího vrchu Stražiště (744 m.n.m.). Potěšeni výhledem a faktem, že delší čas nyní půjdeme po rovině či mírně z kopce, se vydáme dál nyní již po polní cestě k vlásenické silnici. Při jejím přejezdu (4,5 km) mohou unavení nebo časově zaneprázdnění (dále u.n.č.z.) odbočit vlevo a po této silnici se vrátit kolem nedaleké kapličky sv. Mikuláše do Pelhřimova (2,7 km – celkem 7,2 km).
Ostatní pokračují rovně přes silnici po polní cestě dál ke kamennému mostu přes železniční trať na tzv. Kančí horu (5,4 km). Nalezneme zde velice romantické zákoutí, a kdo chce, může počkat na projíždějící vlak. Za mostem se vydáme po cestičce vlevo a dále po hřebenu s pěkným výhledem na Křemešnicko. Po kraji lesa mírně klesáme, až narazíme na modrou značku (6,4 km), po které (u.n.č.z.) mohou odbočit vlevo a dostat se kolem rybníku Nohavička do Pelhřimova (3 km – celkem 9,4 km).
My ostatní pokračujeme stále rovně, křížem přes modrou značku, směrem na Myslotín. Cestou dolů ke vsi se nám opět ukazují pěkné pohledy na Křemešník a jeho okolí. Na křižovatce cest nad hlavní silnicí se vydáme úvozem doprava a pak asfaltkou mezi domy, která nás dovede až ke zmíněné silnici Kamenice n. L. – Pelhřimov (7,4 km). Jako již tradičně - (u.n.č.z.) se mohou vydat vlevo po hlavní silnici zpět do Pelhřimova (3,8 km – celkem 11,2 km).
My, plní sil, zabočíme vpravo na zmíněnou hlavní komunikaci a po pár metrech odbočíme doleva na malou silničku mezi domky, vystoupáme jen kousek do kopce a vesničkou se dostaneme na křižovatku se silnicí na Libkovu Vodu (8,2 km). Pro (u.n.č.z.) je Pelhřimov vlevo (3,8 km – celkem 12 km).
Naše putování ale vede rovně směrem na vesničku Vokov. Opět máme před sebou nádherný výhled, tentokrát na lom u Nemojova a vršky kolem něho. Mírně z kopce vesničkou a poli jsme doputovali k další hlavní silnici, tentokrát Pelhřimov – Horní Cerekev. Využijeme jí zase jen malý kousek, zahneme na ní doleva a po chvíli opět doprava (10,1 km) na silničku směr Pavlov. Jako vždy - (u.n.č.z.) můžou jet rovně po hlavní silnici do Pelhřimova (3,7 km – celkem 13,8 km).
My ostatní mineme rybník a po levé straně se vedle nás objeví zajímavý holý vrchol - nikde nic, jen on. V Pavlově uhneme ze silničky kolem zámečku – statku, již mírně zchátralého, ale se zajímavou, až detektivní historií. Doporučuji zakoupit knihu pověstí z Pelhřimovska od M. Jirků – „Babičko, povídej“. Za zámečkem se svezeme cca 40 m po zelené značce, záhy z ní však, když zahýbá prudce doleva (12,1 km), uhneme doprava dolů po cestě k vísce Putimov. (U.n.č.z.) dojedou po „zelené“ do Pelhřimova (6 km – celkem 18,1 km).
Na konci Pavlova uhýbá silnička ostře doprava, my však pokračujeme rovně, údolím mírně do kopce. Velmi pěkný úsek cesty vede kolem potůčku a poli mezi remízky. Ani vás nenapadne, že jste 2 km od průmyslové zóny Pelhřimova. Přibližně v půli údolí se nám po levici objeví můstek. Ten přejedeme a vyrazíme kolem lípy a remízku rovně vzhůru do kopce, nikoliv podél potoka. Zpravidla zde bývá cesta, ale je možné, že tu bude jen pěšina po kraji pole. Nahoře narazíme na cestu, po které se vydáme doprava do kopce do Putimova. Cestou se nezapomeňme ohlédnout, ukáže se nám nádherný výhled do údolí až k vrcholkům nad Meznou. Při vjezdu do Putimova zahýbáme na křižovatkách vždy vlevo. Pokud bychom se zde ztratili, tak při vjezdu na silnici Pelhřimov – Křemešník se po ní vydáme vlevo na Pelhřimov a na konci vesnice před „řadovkami“ uhneme z této komunikace vlevo a cesta nás vyvede z Putimova kolem fotbalového hřiště zpět do polí. Určitě je dobré uvést, že je možné se v Putimově občerstvit v pohostinství, či v létě vykoupat v koupališti, které na začátku obce míjíme. Ještě jednou se můžeme pokochat výhledem do našeho údolíčka i na blízký Křemešník a cesta se stáčí doprava k lesu Lejšovka. Těsně před ním se stojí zato ohlédnout, neboť za námi je velmi krásný výhled na Vysočinu. Po překonání horizontu nás vede cesta krajem lesa dolů z kopce až k silničce, po které odbočíme vpravo do kopce opět ke křemešnické silnici (17,6 km). Naši milí (u.n.č.z.) mohou pokračovat po zmíněné komunikaci do Pelhřimova (2,1 km – celkem 19,7 km).
Při přímém přejezdu křižovatky na polní cestu, po které budeme pokračovat, se nám po levici ukáže město Pelhřimov, včetně jeho historického jádra. Ten můžeme sledovat téměř po celou dobu putování po této cestě a při dobré viditelnosti se nám na obzoru objeví vrchol Stražiště, které jeden klasik nazval vrch se vztyčeným prstem. Lehce mineme lesík, překřížíme červenou turistickou značku (18,4 km) vedoucí z Křemešníku do Pelhřimova (u.n.č.z. - 2,3 km – celkem 20,7 km), a pokud zemědělný lid nepřizná cestu rovně přes pole, přejdeme po jeho okraji k řemenovské silnici. Na ní zabočíme doleva a vydáme se dál, než se nám po pravici ukáže zahrádkářská kolonie. Těsně nad ní zabočíme doprava na cestu, která před poslední zahrádkou končí. Nevadí, sejdeme z cesty a vpravo po mezičce zahradu obejdeme a hned za ní narazíme na luční cestu, kterou vystoupáme mírně do kopce a za remízkem vlevo odbočíme na polní cestu. Když mírně stoupající cesta dosáhne svého horizontu, otevře se před námi nádherný výhled na krajinu od Humpolce až ke Stražišti se samotou Těchorázek uprostřed. Přímo před námi, na kopečku v lese, vykukuje rozpadlý kostelík sv. Anny a máme zde i krásný pohled na historické centrum Pelhřimova. Po pěkném zážitku sjedeme k hlavní silnici z Jihlavy do Pelhřimova (21 km), po které mohou (u.n.č.z.) odbočit vlevo a dojít zpět do Pelhřimova (2,0 km – celkem 23 km).
Přejdeme-li jihlavskou silnici, nabízejí se nám tři cesty. Po té vlevo se po chvíli přes pole dostaneme ke kostelíku sv. Anny, po té prostřední dojedeme také k Hamru, kam míří naše putování, ale popsat tuto cestu je dost složité. My se vydáme oproti pohádkám po té třetí, nejlepší, k lesu. Ten objedeme vpravo, všimneme si hezkého výhledu na kraj kolem Sedlické přehrady a budeme pomalu klesat. V momentě, kdy se les láme doprava, vjedeme do něho lesní cestou směrem dolů. Když se dostaneme až k potůčku a cesta zatáčí doprava, odbočíme vlevo ke kraji lesa, kde uzříme malý rybníček. Po pěšině přes jeho hráz se dostaneme k další lesní cestě, která nás vyvede vpravo z lesa. Po jeho okraji se dostaneme nad hlavní silnici Humpolec – Pelhřimov. Sestoupíme kolem sloupu vysokého napětí k autobazaru (23 km). Odvážní (u.n.č.z.) se mohou vlevo po hlavní silnici, případně po souběžné žluté turistické značce dostat do Pelhřimova (2,3 km – celkem 25,3 km).
Přímo přes hlavní silnici se vydáme po silničce dolů k říčce Bělé a hned za mostem rovně do kopce vesnicí Radětín až na její náves ke kapličce (23,8 km). Zde odbočíme vlevo a několik desítek metrů budeme následovat červenou turistickou značku vedoucí do Pelhřimova (u.n.č.z. - 2,3 km – celkem 26,1 km), až narazíme na křižovatku cest. My se dáme vpravo směrem k javoru. Když na další křižovatce cest naše cesta zahýbá kolem zahrady, sejdeme z ní rovně směrem k samotě Peklo. Brzy za vesnicí se nám naskytne romantický výhled na údolí se samotami Peklo a U Chábů, která je v některých mapách uváděna jako U Švejdů. Uprostřed polí u skupiny stromů se cesta větví na několik dalších, podle momentálních úprav místních zemědělců. Zde platí pravidlo – jdeme tou nejschůdnější, jen tou vpravo ne. Důležité je držet se směrem k samotě u lesa, což je již zmíněná U Chábů, případně na rozsáhlejší Peklo. Po chvíli narazíme na zelenou značku (24,8 km), která nás dovede vpravo kolem „Chábů“ až do lesa kolem vrchu Kostelíček. Zde opět mohou (u.n.č.z.) odbočit vlevo a po „zelené“ dojít do Pelhřimova (2,6 km – celkem 27,4 km).
„Zelená“ po chvilce odbočí vzhůru do lesa. My se budeme nadále držet lepší cesty lesem, pak budeme postupovat po jeho kraji, až dojedeme k silničce do Hodějovic. Těsně před vjezdem na ni si lze odpočinout na turistickém odpočívadle.
Odbočíme vlevo na silničku, která nás dovede až k hlavní silnici směr Vlašim (26,8 km). Cestou se nám po levici ukáže výhled na kraj kolem Křemešníku. Ten budeme mít na očích ještě, když odbočíme vlevo na hlavní silnici. Přímou cestou do Pelhřimova se vydají (u.n.č.z. - 2,7 km – celkem 29.5 km), my ostatní v zatáčce zabočíme vpravo na polní cestu, po které se dostaneme do Starého Pelhřimova (pokud ji zemědělci nezaorají). Přejdeme hlavní silnici (pro hladové či žíznivé je vlevo motorest) a přibližně uprostřed obce uzavřeme náš pomyslný prstenec kolem Pelhřimova. Pro poslední část naší cesty je možné se přidržet modré turistické značky, která nás dovede do středu města Pelhřimova (30,1 km).
Na konci této trasy se můžeme odměnit příjemným občerstvením v některé z pelhřimovských restaurací. Nezapomeňte navštívit Muzeum rekordů a kuriozit, Muzeum strašidel, Síň Lipských, Dům dobrých dnů – Unikáty ze sirek, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Galerii M, vyhlídkovou věž kostela sv. Bartoloměje, nebo projít Stezku po stavebních slozích či Procházku Českou knihou rekordů.
TOPlist