Pelhřimov (0) – Černovice (25) – Choustník (38) - Červená Lhota (55) - Pelhřimov (93 km)

    
Pelhřimov (0) – Černovice (25) – Choustník (38) - Červená Lhota (55) - Pelhřimov (93 km)

Černovice
- barokní zámek s klasicisní úpravou, v zámku je nyní umístěn ústav sociální péče. Za zmínku stojí jistě i vyhlášená kavárna "Budík", kde mají návštěvníci možnost přinést starý budík a dostat za něj kávu.

Choustník
- zrestaurovaná zřícenina raně gotického hradu z poloviny 13. století. Zachováno mohutné opevnění, kružbové okno hradní kaple, jedna z věží je upravena na rozhlednu.

Červená Lhota
- romantický vodní zámek v malebném prostředí na skále, na ostrově uprostřed rybníka, zajímavé interiéry.