Meluzína


Popis: poletucha ženského pohlaví, jejíž přesné obrysy jsou díky jejímu nadprůměrně rychlému pohybu prakticky nezaznamenatelné.
Výskyt: prakticky po celé Vysočině, velmi hojné strašidlo.
Pracovní doba: pracuje v kteroukoliv denní i noční hodinu a nejhojněji se vyskytuje v čase podzimním a zimním..
Charakteristika: při jejím pohybu vznikají vzdušné víry, jejichž následkem je prudký vítr, který lidem bere střechy nad hlavou, láme u stromů větve a rozhazuje vše, co člověk pracně složil. Během svého provozu vydává ječivý zvuk, který se komíny prodírá do lidských příbytků. V zimě často spolupracuje se svou příbuznou Metelicí.

<<< Zpět