Kostlivec


Popis: v tomto případě velice jednoduchý - lidská kostra
Výskyt: po celé Vysočině, nejčastěji na hřbitovech, v márnicích a ve zříceninách, též na místech, kde byl spáchán v minulosti zlý skutek.
Pracovní doba: až na vzácné výjimky se jedná o strašidlo noční, zjevuje se s oblibou v hodině duchů mezi půlnocí a jednou hodinou, v zimě mívá na sobě plášť, aby se nenachladil.
Charakteristika: jedná se o strašidlo dvojího typu a pro jeho správné zařazení je nutno rozlišovat, zda oživlý kostlivec byl za svého života člověkem dobrým nebo zlým, protože podle toho jedná i jako strašidlo. Někdy na sebe bere podobu kostlivce i smrt … Většina našich kostlivců však spadá do té první dobrácké kategorie, a proto se jich není třeba zvlášť obávat, poctivému a spravedlivému člověku totiž neublíží.

<<< Zpět