Hejkal


Popis: jednou velký, jednou malý, jednou šprýmař, jednou zloduch, zřejmě podle nálady prostě strašidlo mnoha tváří a podob, z nichž nejčastější bývá středně velká chlupatá bytost s obrovskými ústy a dlouhýma rukama.
Výskyt: velmi hojné strašidlo, které obývá souvislé lesní celky a větší háje, zdá se, že nejraději má lesy smíšené, pokud možno s dostatkem pasek a mýtin.
Pracovní doba: od soumraku do svítání, ve dne spí v hnízdě, které si staví v dutinách nebo korunách starých stromů.
Charakteristika: jak už bylo výše uvedeno, jedná se o strašidlo s velmi rozmanitou činností, převažuje však hejkání (odtud je i jeho název) a přepadání zpozdilých nočních chodců bez větších negativních následků pro ně, pokud se ovšem dotyčný nesnaží hejkalovi odpovídat nebo se mu snad dokonce posmívat, to pak dokáže být i zlý …

<<< Zpět