czende
Užitečné informace
Předpověď počasí:

Více o počasí zde.
Turistické inf. centrum

Informace města Pelhřimov

Masarykovo náměstí 10
393 01 Pelhřimov

tel.: 565 326 924
e-mail: ic@kzpe.cz

www.pelhrimovsko.cz

Provozovatel webu

Pěšky


Pelhřimov - Křemešník
(po červené turistické značce, 8 km)

Z Masarykova náměstí vyjdeme z města kolem hřbitova a stoupáme k zalesněnému vrchu Lejšovka. Ohlédneme-li se nazpět, uvidíme krásné panorama Pelhřimova, schouleného ve své kotlině. Před Putimovem zahlédneme nalevo v dálce starobylý chvojnovský kostel. V Proseči pod Křemešníkem projdeme kolem kapličky na návsi a dále kolem výběhů koní. Poté se před námi otevře pohled na Křemešník. Po lesní pěšině se dostaneme kolem Ivaniných rybníčků na křižovatku lesních cest, kde vyvěrá ze zatopeného stříbrného dolu pramen Stříbrné studánky. Zde se denně sjíždějí desítky vděčných odběratelů této velmi chutné vody, která ani po roce skladování nemění své hodnoty. Nalevo od Stříbrné studánky se nachází Sluneční paseka, letní základna táborníků. Cestou rovně do kopce dojdeme k hájovně Korce, odkud se lesní cestou doleva dostaneme ke kapličce s periodickým pramenem mírně radioaktivní vody, jíž je přisuzován léčivý účinek. Nalevo od kapličky, jejíž vchod zdobí reliéf Františka Bílka „Křest Páně v Jordáně“, si můžeme prohlédnout jeskyni poustevníka Jiřího Mrňávka. Od kapličky stoupáme na vrchol Křemešníku Křížovou cestou. Jejích třináct zastavení v podobě kapliček navrhl farář Antonín Thein a reliéfy Viktor Foerstr. Křížová cesta je zakončena Božím hrobem, kde ve skalní dutině spočívá tělo Krista v životní velikosti autora Antonína Bílka. V těsné blízkosti můžeme obdivovat Větrný zámek medailéra Josefa Šejnosta. Tato stavba byla v roce 1932 budována podle plánů Šejnostova přítele Kamila Hilberta, posledního stavitele pražské katedrály sv. Víta. Zvláštností Křemešníku je poutní kostel Nejsvětější Trojice, který dal v 16. století vystavět, ještě v dřevěné podobě, pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský. Současná podoba je z roku 1720. Součástí výzdoby kostela jsou vitrážová okna z roku 1936 a bohatá fresková výzdoba. Dominantou interiéru je trojboký oltář, jehož hlavním motivem je reliéf Korunování Panny Marie, který je však v současné době v opravě. Stejný námět je i na kamenném reliéfu nad vchodem kostela. Vzácné jsou rovněž sochy Františka Bílka a zejména svícen v podobě vztyčené ruky, kropenka a keramické medailony. Vedle kostela se nedají přehlédnout ani Komárkovy sluneční hodiny z roku 1840. Pro turisty je velice přitažlivá rozhledna Pípalka, z jejíž výšky 40 metrů lze po zdolání 205 schodů za jasného počasí dohlédnout až do vzdálenosti 30 km. Pokud hledáte také dobrodružství, můžete se pokusit zdolat lanový park, který patří k nejvyšším v ČR ( nejvyšší překážka se nachází ve výšce 11 m). Lanový park je určen pro velké i malé. Pro všechny jsou tu k dispozici trampolíny a pro nejmenší hrad plný barevných kuliček. Znaveným turistům poskytne své služby včetně ubytování nově zrekonstruovaný poutní hotel. Z Křemešníku lze dál pokračovat po žluté přes Sázavu, Čejkov a dále po evropském rozvodí do Nové Bukové (ŽST) nebo se vrátit z Křemešníku zpět do Pelhřimova autobusem.


Pelhřimov - Želiv - Červená Řečice
(po červené turistické značce, 22 km)

Z města vyjdeme přes Městské sady údolím říčky Bělé a mineme její soutok s Hejlovkou. Okolo skály Kyselák se dostaneme k Sedlické údolní přehradě, kde se na soutoku Hejlovky a Hejnického potoka staneme svědky zrodu řeky Želivky. V Sedlici se můžeme občerstvit a vyrazit kolem elektrárny k vyrovnávací nádrži Vřesník v blízkosti Želiva. Dominantou želivské kotliny je klášterní komplex obývaný bratry premonstráty. Klášter byl založen v roce 1139. Součástí komplexu je kostel Narození Panny Marie, Trčkův hrad, klášterní pivovar a ubytování  pro veřejnost. Nad soutokem Želivky s Trnávkou budeme pokračovat kolem hotelu Kocanda a umělého vodáckého kanálu proti proudu řeky. Pro zajištění stálého průtoku byla na Trnávce vybudována další přehrada, která zároveň slouží k rekreaci a sportu. Blížíme se k městečku Červená Řečice, kde si můžeme prohlédnout zámek se sgrafitovou renesanční výzdobou, případně se občerstvit v místním hostinci. Odtud je možné se dopravit autobusem do Pelhřimova.

Pelhřimov - Hejlov - Proseč Obořiště - Nová Cerekev - Leskovice
(po modré turistické značce, 15 km)

Z Pelhřimova se dostaneme kolem kaskády rybníků Nohavičky k dalšímu s názvem Hejlov. Polními cestami směřujeme do Proseče Obořiště, jehož zámek z 18. stol. dnes slouží jako domov důchodců. V zámeckém parku se nachází jeden z nejmohutnějších dubů Vysočiny s obvodem kmene 623 cm, jehož stáří se odhaduje minimálně na 300 let. Po silnici dojdeme do Nové Cerekve, kde se můžeme občerstvit nebo si prohlédnout barokní kostel, židovskou synagogu a židovský hřbitov. Dále pokračujeme do cíle trasy - obce Leskovice (ŽST). Zde památník připomíná rok 1945, kdy byla obec německými nacisty vypálena a obyvatelé zmasakrováni.


 
Poloha města
Poloha města  
  


     

 
    
Partneři

Tyto webové stránky byly realizovány s finanční podporou Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.     

 

Webové stránky MěÚ